כ-1.3 כלי רכב חשמליים צפויים לנסוע בכבישי בישראל בשנת 2030

תחזית של משרד האנרגיה והתשתיות מציגה: בשנת 2030 צפויה התחבורה החשמלית בישראל לצרוך כ-6% מהביקוש לחשמל במשק וכ-15% מהביקוש בשנת 2050. כ-1.3 כלי רכב חשמליים צפויים לנסוע בכבישי בישראל בשנת 2030
כ-1.3 מיליון כלי רכב חשמליים צפויים לנסוע בכבישי ישראל בשנת 2030, כך עולה מתחזית משרד האנרגיה והתשתיות. "נמשיך להאיץ את המעבר לתחבורה חשמלית במגוון היבטים, ובכללם הערכות משק החשמל מכל הבחינות, תמיכה וסיוע בהקמת עמדות טעינה ציבורית".משרד האנרגיה והתשתיות מפרסם את התחזית לכניסת כלי רכב חשמליים והשפעתה על משק החשמל בעשורים הקרובים. התחזית מתבססת על מודל שבחן מספר תרחישים, המרכזי שבהם נשען על החלטות ממשלה הקובעות יעדים להפחתת פליטות בתחום התחבורה. התחזית הוכנה במסגרת מודל כולל הצופה את ביקושי האנרגיה במשק עד 2050, ובדגש על צריכת הדלקים העתידית שגיבשו מינהל הדלק והגז, אגף אסטרטגיה והחטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות.

על פי המודל, סך הביקוש העתידי לחשמל מסקטור התחבורה, הכולל כלי רכב פרטיים, כלי רכב כבדים, אוטובוסים ורכבות, צפוי להיות משמעותי ולחולל שינוי במשק החשמל. בעוד שכיום סקטור התחבורה צורך פחות מאחוז אחד מהביקוש לחשמל במשק, בשנת 2030 צפוי הביקוש לעמוד על כ-6% מהסך הכולל, וכ-15% מהסך הכולל בשנת 2050.

פרסום

כיום, סך כלי הרכב החשמליים הפרטיים שנוסעים על כבישי ישראל עומד על כ-70 אלף, כאשר הביקוש לחשמל עבור כלי רכב אלו עומד על כ-0.3 טרה וואט שעה בשנה.

על פי התרחיש המרכזי בתחזית שמפרסם המשרד, מספר כלי הרכב הפרטיים בשנת 2030 צפוי לעמוד על כ-1.3 מיליון כלי רכב. הביקוש לחשמל עבור טעינת כלי הרכב החשמליים הפרטיים בשנה זו צפוי להגיע לכ-4 טרה וואט שעה (TWh). אלה יהוו על פי הערכות של חברת נגה (ניהול מערכת החשמל) כ-4% מתחזית הביקוש לצריכת החשמל בכלל המשק הצפויה באותה שנה, ומוערכת בכ-92 טרה וואט שעה ((TWh.

בשנת 2050, צופה התחזית כי כלל כלי הרכב הפרטיים שייסעו על כבישי ישראל יהיו חשמליים, כאשר מספרם יעמוד על כ-6 מיליון כלי רכב. הביקוש לחשמל עבור טעינת כלי הרכב החשמליים הפרטיים בשנה זו צפוי להגיע לכ-14 טרה וואט שעה (TWh). אלה יהוו על פי הערכות של חברת נגה (ניהול מערכת החשמל) כ-7.5% מתחזית הביקוש לצריכת חשמל בכלל המשק הצפויה באותה שנה, המוערכת בכ-140 טרה וואט שעה (TWh).

מגמת החישמול במשק הישראלי עתידה להתבסס גם במקטע כלי הרכב הכבדים: האוטובוסים, המשאיות והרכבות. על פי התחזית, מספר האוטובוסים החשמליים בכבישי ישראל בשנת 2030 צפוי לעמוד על כ-8,000 אוטובוסים, שיהוו כ-35% מסך האוטובוסים בארץ. בשנת 2050, 100% מהאוטובוסים יהיו חשמליים או מונעים במימן.

בתחום המשאיות, צופה התחזית כי בשנת 2040 תהיה חדירה משמעותית של משאיות חשמליות בסקטור המשאיות הקלות (עד 12 טון), כך שמספרן צפוי להגיע עד לכ-50% מסך המשאיות מסוג זה על הכביש. יש לציין כי על פי החלטות הממשלה בנוגע לסקטור המשאיות הכבדות, יעדי הפליטות בתחום זה יואצו משנת 2035.

תחום הרכבות כולל שלושה סקטורים: הרכבת הכבדה (רכבת ישראל), הרכבות הקלות במטרופולינים ופרויקט המטרו. אלה צפויים להוסיף לביקוש החשמל עד שנת 2050 כ-4 טרה וואט שעה (TWh). מכאן, שעל פי הערכות של חברת נגה (ניהול מערכת החשמל), סך צריכת החשמל של הרכבות תהווה כ-2.5% מתחזית הביקוש לצריכת חשמל בכלל המשק הצפויה באותה שנה, המוערכת בכ-140 טרה וואט שעה (TWh).

התחזית של משרד האנרגיה והתשתיות מתבססת על מספר משתנים: קצב הגידול הצפוי של כלי הרכב בכלל, תמהיל כלי הרכב הנגזר מקצב החדירה של כלי רכב חשמליים, הנסועה השנתית הממוצעת וצריכת האנרגיה החזויה של כלי הרכב מ-2023 ועד לשנת 2050.

בנוסף, התחזית מעריכה כי לאור המאפיינים הייחודיים של ישראל כארץ יחסית קטנה, צפויה חדירה משמעותית של כלי רכבים חשמליים, שכן מגבלת הטווח בארץ קטנה בהשוואה למרבית מדינות ה-OECD, ולכן, בעלת משקל נמוך יותר בהחלטה על מעבר לכלי רכב חשמלי. לכן, גם בסקטור התחבורה הכבדה, ההנחה היא כי חדירה של כלי הרכב החשמליים המונעים על סוללות, תהיה משמעותית ביחס לחלופות אחרות.

בעקבות העלייה המשמעותית הצפויה במספר כלי הרכב החשמליים הפרטיים, פועל המשרד להגדיל באופן משמעותי את מספר עמדות הטעינה הציבוריות בישראל עד שנת 2030. על פי הדירקטיבה של הנחיות האיחוד האירופי והרגולציה האירופית, בשנה זו יידרש בישראל הספק של כ-1.3 מיליון קילו וואט בכלל עמדות הטעינה הציבוריות לכלי רכב פרטיים, פי 10 ביחס להספק הקיים כיום.

פרסום

אגף תחבורה נקייה בחטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות מוביל את היערכות מדינת ישראל למעבר לתחבורה נקייה, לכניסת כלי הרכב החשמליים ולמהפכת התחבורה החשמלית. במסגרת זו, תומך האגף, יחד עם אגפים נוספים במשרד, בהקמת תשתיות טעינה ציבורית בכל רחבי הארץ, וזאת על מנת להנגיש את השימוש בכלי רכב חשמלי במהירות האפשרית. עד היום המשרד תמך בהקמה של עמדות טעינה איטיות ומהירות ברחבי הארץ בתקציב של למעלה מ-70 מיליון ₪. כתוצאה מתמיכה זו כבר קמו כ-1,500 שקעי טעינה ובשנים הקרובות צפויים לקום עוד אלפי של שקעי טעינה. בנוסף על כך, בשנים 2023-2024 צפוי המשרד לצאת בקולות קוראים נוספים לתמיכה בהקמה של אלפי שקעי טעינה נוספים, בדגש על אזורים בארץ בהם קיים מחסור בשקעי טעינה, בהיקף תקציבי כולל של מעל ל-60 מיליון ₪.

בנוסף, פועל אגף תחבורה נקייה להקל ולעודד הקמה של עמדות טעינה פרטיות, בדגש על בניינים משותפים, ובמסגרת זאת מקדם רגולציה תומכת, הנגשת מידע לציבור הרחב, עידוד תחרות, ועוד. משרד האנרגיה והתשתיות גם מקדם את היערכות משק החשמל לביקושים הגדולים לחשמל הצפויים מסקטור התחבורה, בין היתר באמצעות פיתוח רשת ההולכה והחלוקה, קידום טעינה מנוהלת בכלי רכבים חשמליים וכלים נוספים.

משרד האנרגיה והתשתיות פועל כל העת למען משק אנרגיה נקי מפליטות תוך התייעלות באנרגיה ושמירה על ביטחון האנרגיה של מדינת ישראל. המשרד חרט על דגלו להגדיל את מספר כלי הרכבים החשמליים בישראל לקראת הפיכת משק האנרגיה לנקי מפליטות.

רון אייפר, ראש החטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות: "מודל התחזיות שאנו מפרסמים כעת יסייע לשוק ולמשק החשמל להיערך למהפכת התחבורה הנקייה ויהיה כלי מרכזי בידי משרדי הממשלה בקידומו של תחום זה. מעבר לתחבורה חשמלית הוא אחד הצעדים המשמעותיים ביותר במעבר למשק אנרגיה נקי, יעיל ונטול פליטות ולכן זהו צעד מרכזי במאבק במשבר האקלים. אנו נמשיך להאיץ את המעבר לתחבורה חשמלית במגוון היבטים, ובכללם הערכות משק החשמל מכל הבחינות, תמיכה וסיוע בהקמת עמדות טעינה ציבורית במטרה שבשורת הרכב החשמלי תגיע לכלל האוכלוסייה, בכל רחבי הארץ, התאמת ופישוט הרגולציה וקידום תחרות בשוק זה."

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל "אייר נט ". אייר נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום האוורור ,מיזוג האוויר הקירור והחימום התעשייתי באייר נט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום האוורור ,מיזוג האוויר הקירור והחימום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

מדריך להקמת עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים בבתים משותפים

09/06/2024

ג'נסל ביצעה הדגמה חיה בטקסס של המערכת לאנרגיה מבוזרת (DER) על בסיס מימן שפי...

23/05/2024

שימוש ברכבים חשמליים בחצור - חסכון משמעותי

09/05/2024

הצעה להתקן בטיחות שיתריע מפני נגיעה בגוף מתכתי מחושמל או העדר הארקה ברכב חש...

15/04/2024

כל בניין חדש בישראל יחויב בהכנה של תשתית טעינה לכלי רכב חשמליים.

03/04/2024

התקנת עמדות טעינה לרכבים במקרה שאין מספיק אספקת חשמל

03/04/2024

מדריך להקמת עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים בבתים משותפים

09/06/2024

ג'נסל ביצעה הדגמה חיה בטקסס של המערכת לאנרגיה מבוזרת (DER) על בסיס מימן שפי...

23/05/2024

שימוש ברכבים חשמליים בחצור - חסכון משמעותי

09/05/2024

הצעה להתקן בטיחות שיתריע מפני נגיעה בגוף מתכתי מחושמל או העדר הארקה ברכב חש...

15/04/2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום