תכנית לימודים מקיפה בנושא שינויי האקלים  .

שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון והשרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג יוצאות יחד בתוכנית מקיפה בנושא שינויי האקלים

 

התוכנית תפעל בכיתות, בשטחי טבע ובתנועות נוער

פרסום
 • התוכנית תילמד מגיל גן – יב'
 • התוכנית תשולב במקצועות הלימוד: מדע וטכנולוגיה, גאוגרפיה אדם וסביבה, ביולוגיה, חקלאות, כימיה, פילוסופיה, אזרחות, אומנות חזותית והחינוך החברתי וכן מחוץ לבית הספר באזורי נחלים, חופי ים, אזורי מדבר, שטחים ירוקים בעיר ובשטחי חורש.
 • הנושא ישתלב לראשונה גם בפעילות תנועות הנוער. המשרד להגנת הסביבה יקצה סכום של  15 מיליון שקל לטובת פיתוח מנהיגות בתנועות וארגוני הנוער, לרבות משרת רכז קיימות, פיתוח תכניות הדרכה ותוכניות חינוכיות, פעילות של צמצום טביעת הרגל האקולוגית במטות התנועות ובסניפים ובחלק ממפעלי הקיץ.
 • המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך יקצו יחד קרוב ל- 15 מיליון שקל לצורך הכשרת צוותי החינוך בגנים ובבתי הספר בנושא אקלים וסביבה.

==

שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון: ״למערכת החינוך תפקיד חשוב בהתמודדות עם המציאות האקלימית המשתנה שמשפיעה על תחומי חיים שונים. חשיפת הילדים ובני הנוער לתכנים בנושא שינויי האקלים ומשמעותו, הן בחינוך הפורמלי והן במסגרות הבלתי פורמליות, תאפשר לילדים לקבל ידע ולפתח מיומנויות וכלים חשובים ואף לפעול מתוך יוזמה אישית בנושא. אני מודה לשרת להגנת הסביבה על שיתוף הפעולה, שיאפשר לדור העתיד להיערך טוב יותר לעתיד לבוא"

 

השרה להגנת הסביבה, הגב' תמר זנדברג: "האדם הוא חלק ממערכת אקולוגית המאופיינת בהדדיות וביחסי גומלין. חובתנו לבנות אצל דור העתיד תמונת עולם הלוקחת בחשבון את מכלול התהליכים החברתיים, הסביבתיים והכלכליים המשפיעים על איכות החיים בהווה ובעתיד,  ולהקנות לתלמידים את הכלים לבחון מנקודת מבט זו את הסובב אותם. אני מודה לשרת החינוך על התוכנית המשותפת, שתקנה לילדים ולנוער את הכלים להתמודדות עם אתגר המציאות האקלימית המשתנה"

==

שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון והשרה להגנת הסביבה, הגב' תמר זנדברג מציגות היום (29/5/2022) תכנית משותפת בנושא שינויי האקלים וקיימות, אשר תשולב במערכת החינוך החל משנת הלימודים הבאה (תשפ"ג). התכנית היא פרי עבודה של הצוותים המקצועיים שישבו על המדוכה לאורך החודשים האחרונים.

 

בתוך כך, התוכנית תחול על כל שכבות הגיל החל מגני הילדים  ועד כיתות יב' ותשולב במגוון תחומי לימוד בהם: מדע וטכנולוגיה, ביולוגיה, כימיה, מדעי הסביבה, חקלאות, גאוגרפיה אדם וסביבה, מדעי החברה, שפת אם, אנגלית, אזרחות, אמנות חזותית, תקשורת וקולנוע. כמו-כן, היא תשולב  בשיעורי חינוך, בסיורים לימודיים, בטיולים, בחינוך החברתי ובמסגרת ימי שיא ירוקים. לאור זאת, יקצה המשרד להגנת הסביבה 10 מיליון שקל לצורך הכשרת צוותי החינוך בגנים ובבתי הספר בנושא אקלים וסביבה.

 

לימוד הידע והמיומנויות בתחום שינויי האקלים יוביל לפעולה וליוזמות תלמידים בקהילה תוך כדי חיזוק החוסן הרגשי להתמודדות עם ההשלכות של שינויי האקלים. הרחבת הלימוד תתבצע במרחבים שמחוץ לכיתה, בשטחי נחלים, חופי ים, אזורי מדבר, שטחים ירוקים בעיר, בשטחי חורש, באזורים בהם ניתן להכיר טכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת בהם טורבינות רוח ופאנלים סולריים.

הפעילות במרחב הציבורי תלווה גם בשמירה על סביבה נקייה ואחריות על האשפה האישית – לוקחים את הזבל ולא משאירים אותו במרחב הפתוח, לשם כך התלמידים ירכשו ידע על הקשר בין לכלוך לתרבות הצריכה ולמחזור חיי המוצר.

 

פירוט התוכנית:

 

תוכני הלימוד החל מגני הילדים ועד כיתות י"ב בתחומי הדעת השונים:

 

בגני הילדים

 • ערכי הקיימות ישולבו בכל תחומי דעת של תכנית הליבה לגיל הרך תוך חיזוק החיבור הרגשי למרחבי הטבע. הילדים יחשפו לקידום תחומי הקיימות ברמה של ידע, מיומנויות וערכים. הילדים  יתנסו בלמידה משמעותית ורלוונטית בנושא הקיימות וניהול אורח חיים על פי השלבים של הכלכלה המעגלית.

 

פרסום

יסודי

 • בתחום הדעת מדע וטכנולוגיה: ייטיבו התלמידים להכיר את הסביבה הקרובה להם, יפתחו מיומנויות תצפית, תיעוד שינויים בסביבה וילמדו לנסח טיעונים בנושאים סביבתיים.
 • בתחום הדעת אמנות חזותית: יפגשו התלמידים עם דגמים אסתטיים מעוררי השראה בטבע. ילמדו אודות ייצור ושימוש באומנות בצבעים מחומרים טבעיים. התלמידים יקיימו שיח על דילמות של שימור ופיתוח, יצירת דגם לעולם מדומיין מקיים. יעמיקו הכרות עם מינים ביולוגיים מעוררי השראה לפיסול ומיצבים בתלת ממד, יצרו עם חומרים נוזליים ומוצקים ויעסקו בציור/צילום של מפגעים אקולוגיים הקשורים במים.
 • בתחום הדעת מולדת חברה ואזרחות ילמדו התלמידים על תרבות הצריכה וצריכה נבונה.
 • בתחום הדעת גיאוגרפיה אדם וסביבה: ילמדו התלמידים נושאים כדוגמת אגן הים התיכון: מקורות המים, התפלת מי ים, קיימות; ארץ ישראל: אקלים, מקורות המים, עיור ושימושי הקרקע והשפעתם על הסביבה הטבעית.
 • בחינוך החברתי: יעסקו התלמידים באחריות אישית על הפסולת שלהם וניקיון הסביבה ,  אחריות לשמירה על הצומח, אחריות סביבתית במילוי תפקיד בכיתה, אחריות לטיפוח מרחבי בית הספר, אחריות סביבתית במילוי תפקיד בקהילה, אחריות לשמירה על הסביבה ובנוסף, ידונו בדילמות של שימור מול פיתוח.

 

 

חטיבות הביניים

 • יתקיים בכיתה ח' קורס בינתחומי בן 30 שעות שנתיות בתחום שינוי האקלים. בנוסף לכך:
 • בתחום הדעת מדע וטכנולוגיה: ילמדו התלמידים נושאים כדוגמת ההשפעה של הטכנולוגיה על החברה והסביבה, מניעת שריפות פסולת, תהליכי בעירה והפקת אנרגיה חשמלית, התמודדות עם גלי חום, השפעת השריפה של דלקי מאובנים על מחזור הפחמן ועל ריכוז גזי החממה ופתרונות אפשריים.
 • בתחום הדעת גאוגרפיה אדם וסביבה: ילמדו התלמידים על הדרך בה הגלובליזציה מעצימה את תופעת שינויי האקלים, תרבות הצריכה, השתלטות חברות גלובליות, תהליכי עיור ואזורי אקלים בישראל ועוד. במחצית הראשונה של כיתה ח' ילמדו התלמידים מדעי כדור הארץ ובמחצית השנייה ילמדו את תחום שינויי האקלים בקורס בינתחומי בן 30 שעות.
 • בשיעורי השפה יעסקו התלמידים בטקסטים הקשורים לשינוי האקלים ולקיימות.
 • בחינוך חברתי: ישתתפו התלמידים בסדנאות של"ח ומש"צים במיקוד בתחום שינויי האקלים.
 • בתחומי הדעת תקשורת וקולנוע: יעסקו התלמידים באופן רב תחומי בתקשורת, קולנוע צילום ומעורבות חברתית, סרטים בעלי השפעה והפקת סרטונים יוצרי שינוי.
 • בתחום הדעת היסטוריה: ידונו התלמידים בהשלכות המהפכה התעשייתית והתיעוש על האקלים, ההשלכות הסביבתיות של ייבוש הביצות.
 • בתחום הדעת התיאטרון: ייזמו התלמידים יצירת הפנינג במרחב הקהילתי כגון תיאטרון רחוב בשיתוף בית הספר והקהילה, עיבוד סיפורים להצגות קצרות העוסקים בקיימות ובשמירה על הסביבה.

 

בחטיבה עליונה:

יתקיים קורס בן 30 שעות שיכלול את הבסיס המדעי לשינויי האקלים ואת ההיבטים החברתיים, אזרחיים, כלכליים, פילוסופיים ואחרים.

 • בתחום הדעת ספרות: יעסקו התלמידים באקו-פואטיקה.
 • בתחום הדעת פילוסופיה: יעסקו התלמידים באתיקה ומוסר סביבתי. מה ראוי לעשות בנוגע לשינויי האקלים? על מי מוטלת האחריות? על האינטרס של מי צריכים להגן (בני אדם בלבד? צמחים? בעלי חיים? סביבה פיזית?), כיצד יש לחלק את הנטל?
 • בתחום הדעת מחשבת ישראל: יעסקו התלמידים בנושא הקיימות והשמירה על הטבע  באמצעות טקסטים בספרות היהודית.
 • בתחום הדעת פיזיקה: יעסקו התלמידים בספקטרום הבליעה של האטמוספירה ותפקידה בהגנה על יצורים חיים. תמונות ספקטראליות מצילומי לוויינים להתמודדות עם מידבור ועם שריפות, יצור חשמל בכורים גרעיניים ובאמצעות אנרגיה מתחדשת.
 • בתחום הדעת כימיה: ילמדו התלמידים נושאים כדוגמת מחזור הפחמן – שינויים, גורמים, השלכות ופתרונות, אנרגיה גרעינית ואנרגיה סולרית – יתרונות וחסרונות, קיבוע פחמן וטכנולוגיות להפחתת גזי חממה לצד סיורים לימודיים.
 • בתחום הדעת ביולוגיה: ידונו התלמידים בהשפעת האדם על הסביבה, שינויי האקלים והשלכותיו על המערכת האקולוגית ופגיעה במגוון ביולוגי בדגש אוריינות מדעית, מקורות אנרגיה ומעברי אנרגיה במערכת האקולוגית, מחזורי חומרים בטבע, שינויים אבולוציוניים.
 • בתחום הדעת מדעי החברה: יעסקו בהיבטים הכלכליים, הפסיכולוגיים, המדיניים והסוציולוגיים של תופעת שינוי האקלים.
 • בתחום הדעת מדעי כדור הארץ ממשיכים לעסוק בנושא שינויי האקלים במערכות כדור הארץ השונות.

 

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל "אייר נט ". אייר נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום האוורור ,מיזוג האוויר הקירור והחימום התעשייתי באייר נט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום האוורור ,מיזוג האוויר הקירור והחימום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

ECHA שוקלת את השפעות PFAS

16/06/2024

בהולנד תופסו יותר מ-40 טונות של נוזל קירור

16/06/2024

צניחה של עשרות מיליוני שקלים במכירות מזגני אלקטרה, תדיראן וברימאג 

06/06/2024

התחלה נקייה עבור משאבת חום פרופאן תעשייתית

05/06/2024

קבוצת קליפורניה תוביל לאימוץ משאבות חום כדי לתמוך ביעדי משאבת החום והאקלים ...

01/06/2024

צ'ילר לשוק ההודי -מותאם במיוחד לתנאי מזג אוויר שונים בהודו

01/06/2024

ECHA שוקלת את השפעות PFAS

16/06/2024

בהולנד תופסו יותר מ-40 טונות של נוזל קירור

16/06/2024

צניחה של עשרות מיליוני שקלים במכירות מזגני אלקטרה, תדיראן וברימאג 

06/06/2024

התחלה נקייה עבור משאבת חום פרופאן תעשייתית

05/06/2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום