תוכנית תמיכה מקיפה לשלטון המקומי למשבר האקלים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

נערכים למשבר האקלים בשלטון המקומי: נציגי המשרד להגנת הסביבה, בראשות מנכ"לית המשרד, גלית כהן, הציגו היום (ג') בפני מנכ"לי רשויות מקומיות תוכנית תמיכה מקיפה לשלטון המקומי למשבר האקלים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, הכוללת בניית תוכניות, מפות סיכונים ותמיכה בהצללה באמצעות עצים ובאמצעות אנרגיות מתחדשות

גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה: "אמרה בוועידת המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות באילת: "ההיערכות למשבר האקלים טומנת בחובה הזדמנות לשיפור החיים בערים בישראל ובמרחב בכלל, מתוך ראייה של תכנון נכון ושינוי תפיסות קיימות. השלטון המקומי נמצא בחזית ההתמודדות עם משבר האקלים בארץ ובעולם והוא בעל השפעה גדולה על כמעט כל היבט בחיי האזרחים במדינת ישראל היום. המשרד להגנת הסביבה מספק תוכנית מקיפה הכוללת סיוע, כלים ומידע לרשויות על מנת שיוכלו להיערך לקראת המשבר ולבנות את החוסן האקלימי שלהן – וכך גם את החוסן של מדינת ישראל"

בוועידת המנכ"לית והמזכירים ברשויות המקומיות שהתקיימה היום (ג') באילת, הציגו נציגי המשרד להגנת הסביבה, בראשות מנכ"לית המשרד, גלית כהן, את תוכנית הסיוע המקיפה של המשרד לשלטון המקומי להיערכות למשבר האקלים, הכוללת גם מסלול ייעודי ליישובי החברה הערבית. אתמול (ב') השתתפה בכנס השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, והציגה לראשי הרשויות את מדיניות המשרד.

פרסום

 

מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, גלית כהן הציגה את כלל התמיכות והאמצעים שהמשרד מעמיד לרשות הרשויות המקומיות לשם ההיערכות למשבר האקלים, בהם: תמיכות להכנת תוכניות היערכות לרשויות המקומיות, תמיכות ראשונות מסוגן לגיבוש תוכניות הצללה במרחב הציבורי באמצעות עצים וביצוע פעולות הצללה אופרטיביות באמצעות עצים וכן תמיכה בפרויקטים של הצללת המרחב באמצעות שילוב פאנלים סולאריים, כמקור ליצירת חשמל מאנרגיה מתחדשת וכן כמקור להצללה.

לפירוט התמיכות והרחבה: https://did.li/3VrTY

  • מפות סיכוני אקלים: המשרד להגנת הסביבה הקים בכנס דוכן שבו גורמי המקצוע השונים שוחחו עם נציגי הרשויות. המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה, פרופ' נגה קרונפלד-שור, הציגה את הפורטל הלאומי לסיכוני האקלים שמפתח המשרד, ומהווה כלי תומך לתכנון ארוך טווח. הניתוח יאפשר קביעה מבוססת מידע וידע של סדרי עדיפויות, קדימויות ולוחות זמנים לטיפול מרחבי פרטני, ייעל השקעות ציבוריות ופרטיות בצעדי ההיערכות, וישפר את תהליכי התכנון הפיזיים. הפורטל יציג מידע אינטגרטיבי עבור כל רשות וינגיש את המידע עבור שלושה תחומים: חשיפה, רגישות ומוכנות ברמת רזולוציה מרחבית גבוהה כולל תחזיות. הנתונים יהיו נגישים לרשויות המקומיות לשימוש שוטף.

 

  • הכנת תוכניות היערכות למשבר האקלים ברשויות: בנוסף, סמנכ"לית בכירה למשאבי טבע וחוסן אקלימי במשרד, ד"ר נטע ליפמן, הציגה בפני נציגי הרשויות את תוכנית התמיכה ברשויות לבנייה ולקידום של תוכניות היערכות לשינוי אקלים בסך 12.4 מיליון שקל.

 

מסלול אחד בתמיכה זו ייעודי לרשויות מקומיות מהחברה הערבית לטובת כתיבת תוכניות להיערכות לשינויי אקלים, שלשם כך הקצה המשרד 6.2 מיליון שקל, המיועדים לחברה הערבית, הבדואית והדרוזית במסגרת תוכנית "התקאדום הסביבתי" בהמשך להחלטת ממשלה 550. כל זאת, בשל ההכרה שרשויות בחברה הערבית נעדרות תשתית בסיסית בנושא היערכות למשבר האקלים. כתיבת התוכנית תסייע לזהות את הצרכים הרלוונטיים עבור אותה רשות במטרה להיערך למשבר האקלים. בנוסף, בימים אלו המשרד מוציא תיחור לייעוץ ייעודי לרשויות בחברה הבדואית בנגב ולכתיבת תוכניות הערכות עמן בסך כולל של כמיליון שקל לרשויות בדואיות בנגב.

 

המסלול השני שהוצג לראשי הרשויות הוא מסלול לרשויות מהמגזר הכללי עם למעלה מ-50 אלף תושבים, שלהן הקצה המשרד להגנת הסביבה תקציב של 6.2 מיליון שקל, כאשר תקרת התמיכה בכול רשות יכולה להגיע עד 248,000 שקל ובתנאי שלא תעלה על 80% מעלות התוכנית. התוכנית שתיכתב במסגרת הקול הקורא לרשות למפות את הסיכונים הרלוונטיים לה, להיערך למשבר האקלים ולייצר תכנית פעולה למענה ולזהות את מגוון ההזדמנויות לשיפור איכות חיי התושבים ולרווחתם.

 

  • תמיכות בתוכניות הצללה וייעור עירוני: בנוסף על תמיכת המשרד בתוכניות היערכות למשבר האקלים, הציגו נציגי המשרד את התמיכה בתוכניות ההצללה במרחב הציבורי. לראשונה, מעמיד המשרד להגנת הסביבה תקציבים משמעותיים לקידום מאמצי ההצללה והייעור העירוני בישראל.

 

לשם כך מקצה המשרד סכום של 10 מיליון שקל אשר יוענקו לרשויות עם מספר תושבים של 50,000 ומעלה לטובת הכנת תוכניות ייעור עירוניות. התוכניות יאפשרו לרשות לגבש מדיניות לשימור, עיבוי וטיפוח עצים להצללה רציפה ואיכותית. תכנית זו, כאשר תיושם, תסייע בין היתר לבריאות התושבים, לקידום הליכתיות, הגברת המסחר ברחובות וקירור העיר בגישה של פתרונות מבוססי טבע. לטובת ליווי הרשויות יצא המשרד במיזם משותף עם המועצה הישראלית לבניה ירוקה המקימה בימים אלו מרכז עצים מתמחה בנושא.

פרסום

 

במקביל לתוכניות ההצללה, מעמיד המשרד מענקים ליישום פעולות אופרטיביות להצללה במרחב הציבורי, במספר רשויות מקומיות בישראל בהיקף של 15 מיליון שקל לטובת השתתפות של עד 50% בפיילוטים. הפיילוט יבוצע באזור מרכזי ברשות ויכלול שימור עצים קיימים לצד נטיעת עצים חדשים. פיילוטים אלו לפעולות אופרטיביות של הצללה יוקמו בתוך שנתיים מקבלת המענק ויסייעו לרשות המקומית ותושביה אך גם לכלל בעלי העניין ללימוד ולקידום הנושא בישראל.

 

כחלק מהמהלך לייעור עירוני והאסטרטגיה להצללה באמצעות עצי צל אותה מקדם המשרד עם שותפים ובהם המועצה הישראלית לבניה ירוקה, משרד הבינוי והשיכון, משרד החקלאות, מנהל תכנון ושותפים נוספים.

 

  • הפחתת אי חום עירוני באמצעות קירוי סולארי: נציגי המשרד להגנת הסביבה הציגו את תוכנית התמיכות שגיבש המשרד יחד עם משרדי הכלכלה, האוצר והאנרגיה, המקצה כ-40 מיליון שקל עבור מסלול חדשני לתמרוץ ולסיוע להשקעות להפחתת אי החום העירוני באמצעות הצללה אשר משלבת בין קירוי ויצור סולארי של מרחבים ציבוריים כגון חניונים, שבילים ודרכים, פארקים ציבוריים, בתי עלמין ושטחים אחרים שהציבור נמצא בהם. תמיכות אלו לקירוי סולארי יאפשרו לנצל את המרחב העירוני לייצר חשמל נקי וזול וגם לייצר צל ובכך לשפר את חווית השהות במרחב הציבורי במיוחד בחודשים החמים בשנה. בנוסף, רשויות ויזמים יוכלו לשלב בפרויקטים גם מתקני אגירה כך שניתן יהיה לאגור חשמל מהשמש ולהשתמש בו בשעות היקרות ביותר ובכך ייצר הכנסה נוספת לרשות המקומית או לבעל השטח הציבורי.
Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל "אייר נט ". אייר נט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום האוורור ,מיזוג האוויר הקירור והחימום התעשייתי באייר נט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום האוורור ,מיזוג האוויר הקירור והחימום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

הקמפיין החדש - "בלחיצת כפתור", מציג את הטכנולוגיה במזגני תדיראן

27/02/2024

מכירות משאבות החום באירופה ירדו ב-5% ב-2023

27/02/2024

BDN מציע ניטור ברמה גבוהה

25/02/2024

צ'ילר ULT בעל קיבולת גדולה באמצעות קירור ניאון

25/02/2024

הקמת חוות פוטו-וולטאיות לייצור חשמל בשטחים ה״כלואים״ בתוך 13 מחלפים

15/02/2024

תשע מדינות בארה"ב מתחייבות להאיץ את מכירות משאבות החום

11/02/2024

הקמפיין החדש - "בלחיצת כפתור", מציג את הטכנולוגיה במזגני תדיראן

27/02/2024

מכירות משאבות החום באירופה ירדו ב-5% ב-2023

27/02/2024

BDN מציע ניטור ברמה גבוהה

25/02/2024

צ'ילר ULT בעל קיבולת גדולה באמצעות קירור ניאון

25/02/2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום